نام برند فروشی: سان هوم

مشخصات برند آماده لوازم خانگی سان هوم

نام فارسی برند سان هوم
نام لاتین برند SUN HOME
قیمت برند تماس بگیرید.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۵ آبان ۱۳۹۳
اجزاء برند کلمات سان هوم Sun home به فارسی و لاتین داخل کادر بیضی؛ طبق نمونه (توضیح اینکه متقاضی نسبت به هر یک از کلمات سان sun و هوم home به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد)
لوگو برند
سان هوم
Sun home

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری سان هوم

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
امتیاز دهید.