نام برند فروشی: رز جنرال

مشخصات برند آماده لوازم خانگی رز جنرال

نام فارسی برند رز جنرال
نام لاتین برند ROSE GENERAL
قیمت برند تماس بگیرید.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۶ آبان ۱۳۹۵
اجزاء برند کلمات رز جنرال rose general به فارسی و لاتین به رنگ مشکی و قرمز؛ طبق نمونه (توضیح اینکه متقاضی نسبت به هر یک از کلمات رز rose و جنرال general به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد)
لوگو برند
رز جنرال
Rose General

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری رز جنرال

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
2.5/5 - (2 امتیاز)