مشخصات برند آماده محصولات سلولزی و مواد شوینده الترالوکس

نام فارسی برند الترالوکس
نام لاتین برند ULTRA LUX
قیمت برند تماس بگیرید.
موضوع برند ؛
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۰۴ شهریور ۱۳۹۸
اجزاء برند کلمات Ultra Lux الترالوکس به لاتین و فارسی طبق نمونه ضمنا متقاضی نسبت به هر یک از کلمات بتنهایی حق استفاده انحصاری ندارد
لوگو برند
الترالوکس
Ultra Lux

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری الترالوکس

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
5/5 - (1 امتیاز)