برند فروشی در طبقه ۱۴

فلزات گران‌بها و آلیاژهای آن‌ها و کالاهایی که با فلزات گران‌بها ساخته شده یا با آن‌ها روکش شده‌اند و در سایر طبقات ذکر نشده‌اند؛ جواهرات، سنگ‌های گران‌بها؛ اسباب و لوازم ساعت‌سازی و زمان سنجی.

[RB-archive-list]