برند فروشی در طبقه ۱۲

وسائط نقلیه، دستگاه‌های حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی.