طبقه‌بندی بین‌المللی علائم تجاری

با نگاهی به تاریخچه‌ی کنوانسیون پاریس در زمینه‌ی حمایت از مالکیت صنعتی به این نتیجه می‌رسیم که به منظور حمایت از علائم تجارتی در سطح بین‌المللی و با توجه به قوانین این کنوانسیون، صاحب برند (شخص حقیقی یا حقوقی) باید بطور جداگانه چند تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبان‌های گوناگون با پرداخت هزینه‌های متفاوت و صرف زمان طولانی ارائه نماید.

به همین علت و برای سرعت بخشیدن به روند ثبت بین‌المللی و به دست آوردن حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه‌ای بین‌المللی‌ را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون پاریس تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین‌المللی علائم تجارتی تصویب نمودند.

سیستم مادرید شامل دو معاهده می‌باشد: موافقتنامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ و همچنین آئین‌نامه‌های مشترک می‌باشد. سیستم مادرید در حال حاضر دارای ۸۵ عضو متشکل از کشورها و دفاتر منطقه‌ای می‌باشد. همچنین درخواست ثبت بین‌المللی صرفا از طریق دفاتر مالکیت صنعتی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان پذیر بوده و منوط به ثبت در کشور مبداء می‌باشد.

فهرست طبقات کالاها

فهرست طبقات خدمات

4.5/5 - (10 امتیاز)